RODO- Polityka Prywatności

Informacja o danych osobowych i cookies w Hotelu Nad Nettą

Hotel Nad Nettą z siedzibą w Augustowie szanuje swoich Gości i dokłada wszelkich starań by chronić ich prywatności. Hotel w swojej działalności stosuje się do przepisów chroniących prywatność, w tym w szczególności do Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych tzw. RODO.

Hotel dąży do tego, żeby każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Hotel miała pełną informację o zakresie, celu i sposobie przetwarzania jej danych osobowych oraz informację o przysługujących jej prawach. Hotel wykorzystuje w swojej działalności wyłącznie dane niezbędne do realizacji każdego z celi, dla których dane osobowe są przetwarzane.

Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody,

w tym w celach marketingowych

Jeżeli Hotel pozyskał Twoje dane osobowe na podstawie zgody masz prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Nie wpływa to na ważność przetwarzania danych osobowych w czasie, kiedy zgoda obowiązywała. Podstawą prawą do cofnięcia zgody jest art. 7 RODO. Jeżeli wniesiesz sprzeciw od przetwarzania danych osobowych uznamy, że cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe Gości – osób, które nocowały bądź będą nocowały w Hotelu

 1. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Hotelem umowy o świadczenie usług hotelarskich lub dokonanej rezerwacji. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Hotel. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Hotelu. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie

Hotelu lub w jego okolicy.

 1. Hotel informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Hotelem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 1. Hotel informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres do 7 dni, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy.
 1. W przypadku zarezerwowania noclegu w Hotelu za pośrednictwem portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Hotelu przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego Hotel pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji.

Dane osobowe Gości – osób korzystających z usług gastronomicznych

 1. Dane osobowe osoby, na rzecz której realizowane są usługi gastronomiczne są przetwarzane w związku z tymi usługami, w szczególności w związku z rezerwacją stolika w restauracji. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć również danych osobowych wrażliwych jeżeli osoba, na rzecz której świadczone są te usługi poda takie dane Administratorowi.
 1. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania rezerwacji stolika w restauracji prowadzonej przez Administratora, a w przypadku wystawienia faktury VAT w związku ze świadczeniem usług gastronomicznych – do jej wystawienia.
 1. Administrator informuje, że osoba, na rzecz której świadczone są usługi gastronomiczne ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Osoba ta ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne.
 1. Administrator informuje, że dane osobowe osoby, na rzecz której świadczone są usługi gastronomiczne będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
 1. Administrator informuje, że dane osobowe osoby, na rzecz której świadczone są usługi gastronomiczne mogą być ujawniane innym administratorom danych osobowych – jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne, lub podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.
 1. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Gości wysyłających zapytanie dotyczące rezerwacji usług

 1. Dane osobowe Gości są przetwarzane w związku z zapytaniem dotyczącym rezerwacji oraz do udzielenia odpowiedzi na korespondencje. Administrator informuje o prawie poprawienia swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do sprzeciwu odnośnie przetwarzania.

Informacje ogólne

 1. Hotel informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

a. firmom księgowym/audytorskim współpracującym z Hotelem,

 1. firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Hotelem,
 1. firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastrukturą IT Hotelu,
 1. firmom kurierskim i pocztowym,
 1. biurom podróży.
 1. Hotel informuje, że każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz ich poprawiania i aktualizacji (art. 16 RODO). Każdy ma również prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania (art. 21 RODO) oraz do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 1. Hotel informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

Polityka cookies

Hotel na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).

Hotel jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • dopasowania zawartości naszej strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników; Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów. Statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

Nasza strona stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Hotelu (poprzez wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki). Pliki trwałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Korzystający z naszej strony może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

Hotel informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji naszej strony internetowej.

Pliki cookies, z których korzysta nasza strona, a które są zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być udostępnione naszym partnerom oraz współpracującym z nami reklamodawcom.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Hotel zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, iż do usług dokonanych przed zmianą Polityki prywatności stosuje się jej wersję obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji usługi.

Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana w na stronie internetowej Hotelu: www.nadnetta.pl na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie tych zmian.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.